راندمان و کفایت در سیستم‌های آبیاری بارانی

بررسی وضعیت اجرای سامانه های آبیاری نشان دهنده آن است که ۱۵% از اراضی به روش آبیاری تحت فشار (شامل آبیاری قطره ای و بارانی) آبیاری می شود. همچنین در مجامع علمی و نظریه های کارشناسی موجود در کشور، راندمان قابل حصول یا پتانسیل، در سامانه های آبیاری تحت فشار برای آبیاری بارانی (Sprinkler Irrigation) […]

سیستم‌های آبیاری تحت فشار

سیستم‌های آبیاری تحت فشار : آنچه امروزه به نام سیستم های آبیاری نامیده می شود موضوع بسیار وسیع و گسترده ای می باشد که به سختی می توان آن را طبقه بندی کرد. به صورت ساده یک سیستم آبیاری تحت فشار شبکه ای از لوله ها و اتصالات را تشکیل می دهد که در آن […]

انواع آبیاری در کشاورزی

آبیاری به معنای استفاده‌ی غیر مستقیم و غیر طبیعی آب به خاک از طریق سیستم های مختلف لوله و پمپ و اسپری کردن است. آبیاری معمولا در مناطقی که بارش باران نامنظم و یا زمان خشکسالی یا فصول خشک سال هست صورت میگیرد. انواع مختلف سیستم آبیاری وجود دارد که در آن آب به طر […]