رایزر آب‌پاش (Sprinkler Riser)

رایزر های آلومینیومی و پلیمری آب‌آرا به عنوان رابط و انتقال دهنده آب از شیر خودکار به آب‌پاش، در سیستم‌های آبیاری بارانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
تولید کننده: آب آرا
جهت اطلاع از قیمت‌ها تماس بگیرید.

رایزر های آلومینیومی و پلیمری آب‌آرا به عنوان رابط و انتقال دهنده آب از شیر خودکار به آب‌پاش، در سیستم‌های آبیاری بارانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

رایزر های آلومینیومی و پلیمری آب‌آرا به عنوان رابط و انتقال دهنده آب از شیر خودکار به آب‌پاش، در سیستم‌های آبیاری بارانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.