ویژگی‌ها:

-   سبکی وسهولت در جابه جایی جهت آبیاری مواضع مختلف

-   مقاوم در برابر انواع خورند‌ه‌های شیمیایی واملاح موجود در آب

-   کاربرد در آبیاری انواع مختلف محصولات کشاورزی

-   تولید شده از پلاستیک‌های صنعتی مقاوم  در برابر نور خورشید

-   تولید شده در دو سایز 63 و 75

ویژگی‌ها:

-   سبکی وسهولت در جابه جایی جهت آبیاری مواضع مختلف

-   مقاوم در برابر انواع خورند‌ه‌های شیمیایی واملاح موجود در آب

-   کاربرد در آبیاری انواع مختلف محصولات کشاورزی

-   تولید شده از پلاستیک‌های صنعتی مقاوم  در برابر نور خورشید

-   تولید شده در دو سایز 63 و 75